צור קשר

קבוצת רכישה בנדל"ן – קבוצה המתאגדת לרכישת קרקע ובניה עצמית.

.המתאגדת במטרה לבנות בניין, במטרה לחסוך את הרווח היזמי שנע סביב ה 15-20% קבוצה של

 

חבריי הקבוצה מתאגדים וחותמים ביניהם על הסכם שיתוף בנוכחות עו"ד

.

הסכם השיתוף הוא מסמך מוסכם הקובע את תנאי ההתקשרות עם בעלי המקצוע, חובות וזכויות כלל חברי הקבוצה, לוחות זמנים, תנאי תשלום, ניהול הפרויקט, הליך קבלת החלטות בקבוצה ואף תנאים להתקשרות עם הבנקים או גופים פיננסים.

החברה המארגנת בעצם זה יזם או חברת ניהול שמכירה את התהליך ויחד בתיאום עם הנציגות

שנבחרה מתחילים תהליך של בחירת קבלן ,אדריכל, שמאי ,וחברת פיקוח ,כדי להתחיל תהליך בניה .

 

היתרונות הבולטים

למעשה הקבוצה היא היזם, כך שזו התארגנות שיכולה לחסוך לכל חבר בקבוצה כסף כך שהבניין נבנה ע"פ דרישתכם ולא ע"פ סטנדרט קבלני

 

- מס הרכישה המחושב על ידי רשויות המס הינו כשל דירה בנויה וחלקה היחסי בקרקע), אך, מאחר ולא מדובר ביזם או קבלן שרכש קרקע ומכר דירות (2 עסקאות נפרדות) לא משולם מס רכישה "כפול".

 האחד על רכישת הקרקע והשני על רכישת הדירות

. כך, זהו חיסכון נוסף של אלפי שקלים

 

חסכון עלויות – בניגוד לקבלן יזם : אין צורך בעלויות שיווק הדירות המגולמות אצל הקבלן בעלות הדירות. כמו כן, עלויות המימון קטנות יותר מאחר ואין המתנה למכירת המלאי ואין סיכון ותלות בקצב המכירות.

עוד בטרם תחילת הבניה יש בטחונות כך שכל הכסף בנאמנות

 

הסיכונים שבקבוצת רכישה

ארגון הקבוצה – - תלות רבה בחברה מארגנת שבחרתם שתנהל את הארגון

 

 – - כפי שנאמר קודם, הקבוצה היא היזם. המשמעות היא שעלות הנכס הינה הערכה בשלביה הראשונים (אמנם מבוססת ונסמכת שמאי)  ויתכן ויהיו שינוי במחיר שנקבע (אומנם לא משמעותי)

 

לוח זמנים ומועד מסירת הדירות -אין התחייבות על תאריך מסירה ופיצוי באיחור. קבוצה

תלות בחברי הקבוצה – - קשיים כלכליים של אחד מחברי הקבוצה, אי יכולת קבלת מימון וכד'  עלולים להשפיע על הפרויקט כולו ולפגוע בשאר חברי הקבוצה.

 

לכן בהסכם שיתוף טוב אפשר למנוע ולתת פתרונות למצבים שכאלה

 

פיקוח איכותי הוא  סוד הצלחתו של פרויקט בשיטת קבוצת רכישה

ניהול נכון תקציבית ,בדיקת כמויות וכו'

ניהול שלביי בניה ושחרור כסף רק לפי קצב התקדמות

כל הכסף בחשבון נאמנות אצל עו"ד שמוסכם על נציגות (לא מארגנת )

התנהלות נכונה של האדריכל ושל הקונסטרוקטור מוודא ביצוע לפי מפרט

התנהלות מול הקבלן ,רצוי שיהיה קבלן מפתח שאחראי על כל הפרויקט עד טופס 4

רצוי שהחוזה מול הקבלן יהיה פאושלי (מחיר פיקס) צמוד למדד הבניה

רצוי שהחוזה יהיה מפורט ומוסבר ככול האפשר ,הכולל שינוי דיירים ללא עלות הכולל שכל פרט שמסופק ע"י הקבלן (סנטריה ,ריצוף) יהיה מוגדר כשווה ערך כך שדייר שלא ירצה את פרט הקבלני יוכל להמיר בכסף.

חברת קשת יחד עם חברת הבת שקד פרויקטים מבצעת  פיקוח וניהול פרויקטים משלב התכנון ועד סיום שנת הבדק ,כך שבאכלוס כל דייר מקבל דו"ח הנדסי כביל בבית משפט שמאפשר לו להתנהל מול הקבלן במקרה של חריגות בניה ,של נזקים מהותיים בשלב המסירות.

 

רב קומות המשלב מסחר