צור קשר

ליקויי בניה נפוצים במבנה מסחרי

ליקויי בניה במבנים מסחריים נפוצים בימנו ,בקבלן מבחינתו למסור את המבנה בזמן ,אבל מי שמתמודד עם הליקויים זה המשכיר ,או הרוכש ,הליקויים יכולים להוות מטרד במהלך השכירות דבר שיכול לגרום "לאי נעימות" מול המשכיר, כך שבמקום להנות מ 12 חודשי שכירות ,השוכר צריך לטפל בליקויי בניה

 למשל מחסן חומרי גלם במפעל גדול נבנה על מנת לייצר אחסון נוח ויעיל של חומרי הגלם עבור פעילות המפעל. בניה של מבנים מסחריים אמורה לייצר יעילות, במידה ויש ליקויים כמו נזילות ,קירות עקומים ,הדבר יכול לגרום לנזקים בציוד המאוחסן ,ולעיקוב בהספקה עקב רטיבות ,נגישות וכו'.

דוגמא נוספת מתחמי משרדים להשכרה WEWORK ,אי בדיקת מקדימה של מבני המסחר ברמת תקן בניה הכולל ,שיפועים ,ניקוזים, סדקים ,נגישות יגרום לנכס להיות לא כדאי להשכרה ואף לגרום לביטול חוזה שכירות מצד השוכר,ואף עלול להוציא שם רע למקום.

לרוב משתמשים בפיקוח שלא מכיר את תקן הבניה ,חברת קשת יודעת לתת פתרונות של פיקוח בניה משולב בביקורת מבנים שמעניק סיום בניה במינימום ליקויים ולכן, כל בדיקת בדק בית במבנים מסחריים תכלול בחינה מדוקדקת של שלד ,מידות ,איכות היציקה ,שיפועים נכונים לכיוון הניקוז .

חברת קשת ממליצה פיקוח יומי על מהלך הבניה ,וכן דיווח שבועי ליזם על מצב הנכס ובסיום הבניה ,דו"ח כולל של ליקויים בנכס ע"פ תקן הבניה .

כך שחברתנו מסיימת בניה במינימום ליקויים ,ובכך מקנה שקט ,הן בשכירות והן במכירה של הנכס

פיקוח מבני מסחר
לפני
לפני
אחרי
אחרי
חדר אוכל
משרד קבלה
משרדים 1