צור קשר

בניית בית פרטי היא הגשמת חלום של רבים. עם זאת, ניהול בניה של בית צמוד קרקע הוא תהליך מורכב ומלא קשיים ואתגרים. מה הן המגבלות של מהנדס העיר על התכנון ,או בבחירת קבלן מתאים, איך נחשב עלויות חומרים ועבודה?  איך נדע מתי לשלם לו ,איך נדע האם הבניה שלו באמת לפי התקן ,האם יהיה בסדר זה מספיק עבורנו?

 

אין ספק שהצעד החיובי הראשון שיש לעשות הוא לפנות לגורם מקצועי ומנוסה שילווה את מהלכי הבניה משלב קבלת היתר הבניה בין אם זה אדריכל או בעל הנכס עצמו בליווי אדריכלי

והדבר הכי חשוב זה העניים שלכם ,אף אחד לא הכשיר אותנו לדעת הכל לכן חשוב להשתמש בחברה שעוסקת בפיקוח בניה וניהול הפרויקט תפקידו לשמור ולפקח על כך שהעבודות יבוצעו התקנים, על ידי שימוש בחומרים הנדרשים ובכפוף לחוזה .

שימוש מושכל בייעוץ חיצוני, ופיקוח ממוקד יבטיחו את איכותה של הבניה ואת הבטיחות באתר

אז מי היועצים הנחוצים לבניה

 

מהנדס בניין -קונסטרוקטור): מחשב את חוזקו של המבנה. מהנדס הבניין נותן מענה לדרישותיו העיצוביות של אדריכל המבנה תוך עמידה בתקנים הקבועים בחוק לגבי עמידותו של המבנה ביחס למשקלו העצמי, העומס השימושי אשר יהיה על תקרותיו ועומסי רעידות אדמה.

 

הקונסטרוקטור נחוץ כבר בעת הבקשה להיתר הבניה לצורך הכנת חוברת חישובים סטאטיים למבנה, אשר תופקד ע"י אדריכל המבנה בתיק הבניין בוועדה המקומית. כמו כן, יכין המהנדס תוכנית לאישור הממ"ד בפיקוד העורף.

לצורך בניית השלד יכין מהנדס הבניין תכניות עבודה מפורטות (בקנ"מ 1:50) הכוללות את כל פרטי הזיון, עובי התקרות וכן פרטי פתוח השטח הנחוצים (כגון קירות תומכים). הפיקוח העליון אותו מבצע המהנדס, כולל בדיקה אישית של סידור הברזל טרם היציקות בשטח.

התכנון, אשר יתבצע בשיתוף אדריכל המבנה, יתבצע תוך שאיפה להקטנת נפח ההקירות היצוקים. מיקום נכון של עמודי המבנה לצורך הקטנת המפתחים ללא פגיעה. ההבדל יתבטא בהפחתת כמויות הברזל והבטון, בפשטות עבודת הקבלן והקטנת העלויות.

 

יועץ קרקעעל מנת להכין תכנית ליסודות המבנה יזדקק מהנדס הבניין לשירותיו של יועץ קרקע. יועץ זה יבצע לפחות שני קידוחי ניסיון בשטח ויערוך דו"ח לקביעת סוג הקרקע במגרש, אופן ועומק הביסוס. סוגי קרקע שונים דורשים פתרונות ביסוס שונים.

 

מהנדס אינסטלציה קבע את סוג צנרת המים ויקבע את אופן ניקוז מי השפכים

.תכנית מסודרת מטעמו תמנע מהאינסטלטור מלטעות

 

 

כאשר יש קבלן ראשי אחד (עד מפתח), הוא יחשב כמבצע העבודות לעניין זה  חובה ע"פ החוק שיש לו מנהל עבודה עם אישור של משאד העבודה

פיקוח, בטיחות באתר בניה היא העניים של הפרויקט ועל פיו הפרויקט יצליח.

 

תפקידו של מפקח הבניה הנו לייצג את האינטרסים של הלקוח, ולבדוק, בזמן אמת, שכל התכניות וכל ההוראות 'מתחברות'. היות והפיקוח העליון של אדריכל המבנה הנו לצורכי רישוי בלבד ואינו כולל ליווי צמוד בשטח מפקח הבניה הוא זה שאמור לוודא שהתכניות היועצים השונים מתבצעות כלשונן. בכל מקרה של חוסר התאמה, עליו לדווח על כך למתכננים קודם לביצועו של האלמנט.

המפקח הצמוד יוכל, בנוסף, לערוך כתבי כמויות לספקים, לנהל עבור היזם את ההתקשרויות עם בעלי המקצוע השונים, לתאם את מועד הגעתם לאתר ולאשר את התוצאה המתקבלת. מפקח בניה טוב נבחן בנוסף ביכולתו 'לכווץ' את לוחות הזמנים, כך שהנכס יניב פריו מוקדם יותר.

חברת קשת באמצעות חברת הבת שקד ניהול פרויקטים בע"מ מספקת שרות פיקוח וניהול בבניה צמודה תוך הקפדה על נהלים ותקן הבניה כך שבסיום הבניה הלקוח מקבל דו"ח מסודר ממהנדס החברה 
 

כפר שלם קוט'ג
בית פתאל , ת"א
קשת גרופ - בדק בית
קבוצת קשת: ביקורת מבנים