צור קשר

בדיקת שמאות לפני רכישת נכס ,בעיקר בבניה צמודת קרקע 

הערכת שווי נכס 

בדיקה שמאית לפי תקן 19 

 

שמאות מקרקעין